Een lagere stroomfactuur? Steek ook je stekker in het zonnepark!

Ruim één op de vijf Belgische gezinnen leeft in energiearmoede. Vooral alleenstaanden en eenoudergezinnen worstelen met de energiefacturen. De stroom moet voor iedereen goedkoper. Waarom de productie niet in eigen handen nemen?

 

Sooi steekt zijn stekker in het zonnepark. Jij ook?

Het zonnepark zal genoeg stroom kunnen leveren voor 25.000 gezinnen. Dat is heel Lommel! Maar wat beslist men? Om al deze stroom naar Nyrstar door te sluizen. Om de stroom voor Nyrstar voldoende goedkoop te maken gooit de Vlaamse regering nog eens met een jaarlijkse (!) subsidie van zes miljoen, bovenop het al geïnvesteerde belastinggeld.

Investeren in zonne-energie is in ieders voordeel. Maar waarom grijpen we deze kans niet om te zorgen dat we als gemeenschap zelf kunnen beslissen over de prijs, over de productie, over investeringen? Het zonnepark gaat groot genoeg zijn om de ruggengraat te vormen van een stedelijke energiebedrijf.

Dure energie? Het kan anders. Geef Lommelse gezinnen toegang tot goedkopere stroom via het zonnepark. Wij steken onze stekker in het zonnepark. Jij ook?

 

Deze petitie werd al 3 keer getekend, teken jij ook?

Als je aanklikt ‘je mag mij mailen’ ‘je mag mij sms’en’ worden je gegevens opgenomen in de gegevensbank van de PVDA om je, volgens jouw interesses, op de hoogte te houden van publicaties en activiteiten van de PVDA. Je hebt het recht om deze gegevens op te vragen en te verbeteren. Richt je vraag naar PVDA, Lemonnierlaan 171, 1000 Brussel of pvda@pvda.be.

3 reacties

  • ondertekend 2018-05-04 20:10:09 +0200
  • ondertekend 2018-05-04 19:45:59 +0200
  • ondertekend 2018-05-02 19:11:03 +0200

Dit is jouw beweging