Inleiding: Kies partij voor een Lommel op mensenmaat

INLEIDING
KIES PARTIJ VOOR EEN Lommel OP MENSENMAAT

Schud ze wakker

We willen de Lommelse politiek wakker schudden met revolutionaire ideeën. Rond energie, gezondheidszorg, rusthuizen en veiligheid voor fietsers. Niet de belangen van de multinationals en de politici, maar de belangen van de bevolking staan centraal in al die ideeën. Terwijl nu achter gesloten deuren afspraken gemaakt worden tussen de stad en Nyrstar, willen wij de te hoge energiefactuur van de Lommelaar aanpakken. We willen de Lommelse politiek wakker schudden door te zeggen dat niet de eigenaars van Ploegdries maar onze ouderen centraal moeten in onze rusthuizen. Op vlak van gezondheidszorg moet de patiënt centraal staan, niet de winst.

Dit zijn niet enkel onze dromen. Het zijn de dromen van de meer dan 600 Lommelaren met wie in dialoog gingen in onze Grote Bevraging. Wij trokken van deur tot deur in de verschillende delen van de stad. We vroegen wat anders kan en wat er beter moet in Lommel. Want de democratie begint met luisteren naar de mensen. Onze voorstellen komen dus van de Lommelaren zelf. Uit onze bevraging bleek dat een grote meerderheid van de Lommelaren wil dat betaalbaarheid hoog op de politieke agenda staat. Energie, rusthuizen, gezondheidszorg, wonen en nog veel andere zaken worden voor steeds vaker onbetaalbaar. Dit thema loopt als een rode draad door ons programma. Met betaalbare energie schiet ons programma uit de startblokken. Wij zijn niet bezig met de postjes en de macht verdelen. Wij zijn niet bezig over wie met wie, en wie niet met wie. Wij zijn bezig met onze stadsvisie. Wij toetsen ons programma, we betrekken de mensen: dat is ons DNA. Terwijl we op lokaal vlak eisen dat het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid neemt om de toekomst van de inloopcentrum te verzekeren, zijn we op datzelfde moment over heel het land in actie voor onze pensioenen. De graaischandalen maakten dat we ook in Lommel volledige transparantie vroegen over de inkomsten van politici en met een petitie de straat op gingen. En we zullen blijven ijveren en meer veiligheid voor fietsers. Van onderuit, samen met zoveel mogelijk Lommelaren.

Wakker schudden is wat we al vaak gedaan hebben. Op vlak van transparantie, veiligheid voor fietsers of milieu. Bijvoorbeeld rond het bedrijf Tigro. Bewoners hadden stankhinder en gevaarlijke transporten door de wijk gesignaleerd. Toen een vraag tot uitbreiding op de gemeenteraad kwam, merkten we dat het bedrijf op verschillende punten niet in regel was met de milieuwetgeving. We verspreidden een pamflet in de wijken en riepen op om te reageren als protest op een speciaal mailadres. Dit heeft ertoe geleid dat Tigro ingrijpende aanpassingen heeft moeten doorvoeren.

Bij de PVDA noemen we dat: straat-raad-straat. Met een luisterend oor pikken we problemen in Lommel op (straat). Die brengen we dan op de gemeenteraad, waar we ook een oplossing voorstellen (raad). Dat debat koppelen we dan opnieuw terug naar de mensen (straat). En ondertussen mobiliseren we mensen om niet af te wachten, maar zélf de dingen te veranderen. Kleine dingen en grote dingen.

Dit programma is geen verre utopie, maar wel een dringende noodzaak om de prioriteiten terug juist te stellen. Om de stad niet laten draaien op maat van grootgraaiers en private zorgbedrijven, maar op maat van de werkende mensen, van de jongeren, ouderen, gezinnen en alleenstaanden. Het is het programma van iedereen die de Lommelse politiek wil wakker schudden.

Dit is jouw beweging